Utp PP1 -- tah/tlak prutovky - 2. zápis

Test může být absolvován libovolněkrát, libovolně kdy.
Test obsahuje celkem 1 otázku.
Pokud jsou dány možnosti je jedna správná odpověď, pokud nejde zaškrtnout více.

Hodnocení testu je
0% - 49%NEDOSTATEČNĚ (F)
50% - 100%POSTOUPIL/A
(100% je 1 bod)

   
Kategorie otázek
sada otázek - 1 bod

login:

heslo:


zadejte login a heslo, které používáte při běžném přihlašování
(přihlášení bude ověřeno pomocí autorizačního LDAP serveru)[Použít návratový klíč]
[Zpět na seznam testů]

utp v0.2.1-pre3 © 2001-2004 by J.Šolc (request takes 0.001291 sec)
Licence: CVUT FS 12105 - Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky