Utp PP1

Test může být absolvován libovolněkrát, během jednoho dne maximalně 1x.
Test obsahuje celkem 10 otázek.
Pokud jsou dány možnosti je jedna správná odpověď, pokud nejde zaškrtnout více.

Hodnocení testu je
0% - 49%NEDOSTATEČNĚ (F)
50% - 100%POSTOUPIL/A
(100% je 10 bodů)

   
Kategorie otázek
sada otázek - 1 bod
sada otázek - 1 bod
sada otázek - 1 bod
sada otázek - 1 bod
sada otázek - 1 bod
sada otázek - 1 bod

login:

heslo:


zadejte login a heslo, které používáte při běžném přihlašování
(přihlášení bude ověřeno pomocí autorizačního LDAP serveru)[Použít návratový klíč]
[Zpět na seznam testů]

utp v0.2.1-pre3 © 2001-2004 by J.Šolc (request takes 0.002236 sec)
Licence: CVUT FS 12105 - Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky